Services

Hotel Facilities and Services

Get acquainted with the hotel and the services that we provide

Trips and Excursions

Discover the beautiful Black Sea coast and the historical locations around it

Guide

Explore Sinemorets and find out useful locations in the village

Locations

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

EU
`12

„Белла Виста“ ЕАД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 03.02.2022 г. Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7500.00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. (03.11.2021 г.)

Please help us improve our services and share your thoughts and recommendations.